گلایکول اترها

آوریل 12, 2020

Butyl Glycol – KEMBG

معرفی گلایکول اترها با داشتن دو گروه عاملی اتری و الکلی در یک مولکول یکی از پرکاربرد ترین حلال های آبی به شمار می آیند. تولید […]
آوریل 12, 2020

Butyl Diglycol – KEDBG

معرفی گلایکول اترها با داشتن دو گروه عاملی اتری و الکلی در یک مولکول یکی از پرکاربرد ترین حلال های آبی به شمار می آیند. تولید […]