مواد موثره دارویی

آوریل 13, 2020

مترونیدازول

نام شیمیایی:   2-متیل 5-نیتروایمیدازول-1-اتانول نام تجاری: گرید داروئی / Metrozidazole معرفی مترونیدازول یکی از مشتقات نیترو ایمیدازلی می باشد که عمدتاٌ در درمان عفونت های ناشی از […]
آوریل 16, 2020

استامینوفن

نام شیمیائی:N-استیل-پارا-آمینوفنول نام تجاری: استامینوفن   معرفی استامینوفن یک داروی برطرف کننده درد و کاهنده تب است. استامینوفن در موارد متعددی از جمله سردرد، درد عضلانی، […]
آوریل 16, 2020

مترونیدازول بنزوات

نام شیمیائی: 1- (2-بنزیلوکسی اتیل)-2-متیل-5-نیتروایمیدازول نام تجاری: مترونیدازول بنزوات   معرفی مترونیدازول یک داروی آنتی پروتوزوال و باکتری کشی قوی است ولی مزه تلخ آن سبب […]
آوریل 16, 2020

مترونیدازول میکرونیزه

نام شیمیائی: 2-متیل-5-نیتروایمیدازول-1-اتانول نام تجاری: مترونیدازول میکرونیزه   معرفی به لحاظ ماهیت شیمیایی، تفاوتی بین محصول مترونیدازول و مترونیدازول میکرونیزه نیست. مترونیدازول میکرونیزه به جهت فیزیکی […]