لانولین های اتوکسیله

آوریل 12, 2020

KELAN 75

نام شیمیایی: لانولین اتوکسیله نام تجاری: KELAN معرفی KELAN 75 به صورت جامد قرمز رنگ و خشکی است که از اتوکسیلاسیون لانولین بدست می آید. کاربردهای […]
آوریل 12, 2020

KELAN 75-50

نام شیمیایی: لانولین اتوکسیله نام تجاری: KELAN معرفی KELAN 75-50 مشتق اتوکسیله لانولین به صورت محلول 50% آبی است. این محصول به صورت مایعی زرد رنگ […]