روغن کرچک هیدروژنه اتوکسیله

آوریل 13, 2020

KECAS H40

نام شیمیایی : کستر اویل هیدروژنه پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAS-H-40 معرفی روغن كرچك هيدروژنه اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای […]