چوب و کاغذ

image_print

از اسیدهای چرب اتوکسیله، روغن کرچک اتوکسیله و استرهای اتوکسیله در فرآوری کاغذ به عنوان روان ساز و امولسیفایر استفاده می گردد.
– از آمین های چرب اتوکسیله، الکل های چرب اتوکسیله و نونیل فنول های اتوکسیله به عنوان شوینده جوهر کاغذ در فرایند بازیافت کاغذ استفاده می گردد.
– الکل های چرب اتوکسیله به عنوان عامل مرطوب کننده جهت افزایش جذب کاغذ استفاده می شوند.
-آمین های چرب اتوکسیله به عنوان عامل مرطوب کننده، پایدار کننده و امولسیفایر درکاغذ سازی کاربرد دارد.
-نونیل فنول های اتوکسیله برای لیگنین زدایی چوب در فرایند تولید کاغذ استفاده می شوند.
– از پلی اتیلن گلیکول های با جرم مولکولی 200 تا 1000به عنوان عوامل مرطوب کننده و پلاستیسایزر سبب جلوگیری از خشک شدن و ترک خوردن چوب می شود و انعطاف پذیری چوب را حفظ می کند. این ماده به بهبود کیفیت چوب مورد استفاده در مبلمان کمک شایانی می کند.

محصولات مرتبط :

KECAT 2    KECAT 20     KECAT 25    KEMUD 9    KELA 20    KELA 10    KELA 7    KELA 3    KELA 2    KETALO 15    KECA 20    KENON 4    KENON 6

KENON 9    KENON 30    KENON 40    KEPEG 200    KEPEG 300    KEPEG 400    KEPEG 600    KEPEG 1000