نفت و گاز

image_print

مواد فعال سطحی (surfactants) غیر یونی کاربردهای گسترده ای در صنایع نفت و گاز دارند. در بخش استخراج و حفاری، از این مواد به عنوان افزودنی گل حفاری استفاده می شود. علاوه بر این، از سورفکتانت های غیر یونی در فرمولاسیون های عوامل ضد خوردگی، عوامل ضد رسوب، امولسیفایر ها، دمولسیفایر ها (عوامل شکننده امولسیون)، عامل کف ساز، بیوسایدها و حلال ها استفاده می شود. ایجاد خاصیت مرطوب کنندگی، پخش کنندگی و پایداری کف از ویژگی های بارز ترکیبات اتوکسیله است.
-از 2-اتیل هگزانول اتوکسیله در صنایع حفاری و نیز دمولسیفایرها استفاده می گردد.
-از الکل های چرب اتوکسیله و 2-اتیل هگزانول اتوکسیله به عنوان عامل مرطوب کننده استفاده می شود.
– در صورت نیاز به عامل روان ساز در فرمولاسیون های مواد مورد استفاده در صنایع نفت و گاز از جمله مواد مورد نیاز جهت حفاری، می توان از روغن کرچک اتوکسیله، روغن کرچک هیدروژنه اتوکسیله، سوربیتان مونواولئات اتوکسیله و گلیسیرین اتوکسیله استفاده نمود.
-روغن کرچک اتوکسیله، روغن کرچک هیدروژنه اتوکسیله، سوربیتان مونواولئات اتوکسیله، گلیسیرین اتوکسیله، 2-اتیل هگزانول اتوکسیله و الکل های چرب اتوکسیله به عنوان امولسیفایر در صنایع نفت و گاز استفاده می شود.
-الکل های چرب اتوکسیله و 2-اتیل هگزانول اتوکسیله در سیالات حفاری به عنوان عامل کف ساز استفاده می شود.
-از گلیسرین های اتوکسیله به عنوان عامل پخش کننده و افزاینده پایداری امولسیون ها استفاده می شود
محصولات مرتبط :

KEMUD 9   KECAS 36   KECAS-H-40   KEPS 80   KECAT 2   KECAT 20   KECAT 25   KELA 20   KELA 10   KELA 3   KELA 2   KEGL 7   KEGL 10