رنگ و رزین

image_print

مواد مرطوب کننده:
KEMPG: گلایکولی که یک ضدیخ مؤثر است و به طور گسترده در رنگ های پایه آبی استفاده می شود.
ضد یخ:
KEMPG: گلایکولی که ضد یخی مؤثر است و در رنگهای پایه آب به کار می رود. از MPG برای پایدار نگهداشتن امولسیون در هوای سرد استفاده می شود. این گلایکول از یخ زدگی رنگ جلوگیری کرده، به پخش یکنواخت رنگ کمک می کند ضمن اینکه زمان خشک شدن رنگ را تنظیم می کند.
مواد پخش کننده:
KENON 30: یک پخش کننده مؤثر برای رنگدانه ها که کیفیت رنگ را بهبود بخشیده و سبب پخش یکنواخت رنگ می شود. این سورفاکتانت به مرطوب شدن رنگدانه ها کمک می کند.
KENON 40: یک پخش کننده مؤثر برای رنگدانه ها که کیفیت رنگ را بهبود بخشیده و سبب پخش یکنواخت رنگ می شود. این سورفکتانت به مرطوب شدن رنگدانه ها کمک می نماید.
KELA 3: سورفکتانت غیریونی و هیدروفوب که برس خوردن رنگ را بهبود می بخشد.
KELA 7: به پخش شدن یکنواخت و ساده رنگ روی سطوح کمک می کند.
حلال:
KEMBG: حلال و کمک حلال برای لاک، لعاب و پوشش های مختلف.
KEDBG: حلال و کمک حلال برای لاک، لعاب و پوشش های مختلف.

KEPEG: پلی اتیلن گلایکول ها (PEG) پلیمرهای حاصل از واکنش اتیلن اکساید و آب هستند. این پلیمرها مهمترین نوع تجاری پلی اتر ها هستند. پلی اتیلن گلایکول های با جرم مولکولی پایین تر از 700 به حالت مایع بی رنگ، بی بو و ویسکو ذوب حدود C ˚10 – بوده در حالی که پلی اتیلن گلایکول های با جرم مولکولی بیشتر از 1000 به صورت واکسی شکل با نقطه ذوب حدود C˚67 می باشند. PEG های با جرم مولکولی متفاوت دارای خواص فیزیکی (به عنوان مثال ویسکوزیته) متفاوت بوده و کاربردهای متنوعی دارند، در حالی که خواص شیمیایی آن ها تقریباً شبیه است.
عددی که اغلب اوقات در نام PEG ها وجود دارد، نشان دهنده متوسط جرم مولکولی آن ها می باشد، به عنوان مثال PEG با n=9 تقریبا دارای جرم مولکولی 400 بوده و با عنوانPEG 400 نام گذاری می شود. اغلب پلی اتیلن گلایکول ها شامل مولکول های با جرم مولکولی متنوع می باشند و به عبارت دیگر polydisperse هستند. پلی اتیلن گلایکول ها در آب، متانول، بنزن و دی کلرومتان محلول و در دی اتیل اتر و هگزان نامحلولند.

KEMPG: گلایکولی که ضد یخ مؤثری است و در رنگهای پایه آبی استفاده می شود. برای افزایش زمان خشک شدن رنگ ، MPG به فرمولاسیون آن اضافه می شود.

محصولات مرتبط :
KENON 30     KENON 40      KELA 3      KELA 7    KEMBG     KEDBG    KEMPG